zadzwoń do nasZadzwoń do nas /22/ 646-71-01 lub /22/ 646-87-93

pn, śr 8-20 / wt, czw 8-11 i 14-20 / pt 8-11

Zapisz się na wizytę

Odwiedź nas na  

Zapisz

Nasi lekarze

prof. Bolesław Samoliński /alergolog, laryngolog/

prof. Bolesław Samoliński

Prof. dr hab. med. alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego. Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2012 - 2015, kierownik Zakładu Alergologii i Immunologii szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie oraz Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ekspert w dziedzinie diagnostyki i leczenia alergii górnych dróg oddechowych, a także astmy oskrzelowej. Inicjator nowoczesnych terapii alergicznych nieżytów nosa, zapalenia zatok przynosowych, a przede wszystkim polipów nosa. Propagator immunoterapii jako przyczynowej metody leczenia uczuleń, z bardzo dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Znawca problematyki alergenów środowiskowych, szczególnie roztoczy kurzu domowego. Autor i współautor licznych publikacji i standardów diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, przede wszystkim PoSLeNN (Polskie Standardy Leczenia Nieżytów Nosa).

Zapisz się na wizytę

prof. Jerzy Kruszewski /alergolog, internista/

prof. Jerzy Kruszewski

Profesor dr hab. med., alergolog, internista, lekarz praktyk. Krajowy konsultant w dziedzinie alergologii przez 12 lat, kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Ekspert w dziedzinie astmy, alergii dróg oddechowych, alergii na pokarmy i leki, pokrzywek, anafilaksji. Autor licznych publikacji i standardów dotyczących diagnostyki i leczenia chorób uczuleniowych, stosowania leków przeciwhistaminowych, postępowania w anafilaksji.

Zapisz się na wizytę

prof. Marek Kulus /alergolog, pediatra, pulmonolog/

prof. Marek Kulus

Profesor dr hab. med., alergolog, pediatra, pulmonolog, kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Działdowskiej w Warszawie. Ekspert w zakresie diagnostyki i leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci, szczególnie o podłożu alergicznym, zwłaszcza astmy wczesnodziecięcej, a także innych schorzeń jak alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry. Konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie alergologii, autor licznych publikacji i współautor standardów w dziedzinie alergologii dziecięcej.

Zapisz się na wizytę

lek. med. Anna Nowicka /pediatra, alergolog/

Pediatra, alergolog, lekarz z wieloletnim doświadczeniem kierowania pediatrycznym oddziałem szpitalnym oraz opieki ambulatoryjnej nad dziećmi. Wyróżniona przez Ministra Zdrowia za najlepszy wynik z egzaminu specjalizacyjnego z alergologii w 2011 roku. Uczestniczyła w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach, łącznie ze stażem w oddziale pediatrii szpitala specjalistycznego Chateaoroux we Francji. Zajmuje się profilaktyką , diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych, zwłaszcza u dzieci: atopowego zapalenia skóry, alergii pokarmowej, astmy, prowadzeniem odczulania. Autorka publikacji z zakresu alergologii.

Zapisz się na wizytę

lek. med. Jadwiga Antonik /alergolog, internista/

lek. med. Jadwiga Antonik

Internista i alergolog z wieloletnią praktyką w zakresie diagnostyki, rozpoznawania i leczenia chorób wewnętrznych i alergicznych. Ma duże doświadczenie i umiejętności w diagnostyce i leczeniu alergii, a także odczulaniu oraz opiece ambulatoryjnej nad pacjentem dorosłym jako lekarz rodzinny. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Zapisz się na wizytę

lek. med. Małgorzata Głowacka / alergolog, dermatolog, pediatra/

lek. med. Małgorzata Głowacka

Pediatra, dermatolog, alergolog. Leczy chorych w każdym wieku w zakresie zarówno schorzeń skóry (czyli ściśle dermatologicznych jak trądzik młodzieńczy, zwykły i różowaty, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry), chorób przydatków skóry (jak włosy i paznokcie) oraz alergicznych schorzeń skóry i układu oddechowego. Ma duże doświadczenie w zakresie kompleksowego leczenia (wraz z profilaktyką, diagnostyką, pielęgnacją i postępowaniem dietetycznym) atopowego zapalenia skóry u dzieci i dorosłych oraz przewlekłej pokrzywki - chorób będących znaczną uciążliwością dla pacjentów.

Zapisz się na wizytę

dr n. med. Tomasz Gotlib /laryngolog/

dr n. med. Tomasz Gotlib

Doktor nauk medycznych, specjalista z zakresu otolaryngologii (dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani). Adiunkt w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się diagnostyką i chirurgią endoskopową zatok przynosowych, w tym leczeniem przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, guzów łagodnych i złośliwych zatok przynosowych. Doświadczenie zawodowe wyniósł ze staży i kursów w Holandii, USA, Włoszech, Niemczech, Austrii i Czechach. Autor licznych publikacji na temat małoinwazyjnych technik leczenia endoskopowego chorób zatok przynosowych, w tym pierwszej w piśmiennictwie polskim pracy na temat chirurgii zatoki czołowej metodą Draf III. Oprócz chirurgii interesuje się również chorobami alergicznymi górnych dróg oddechowych. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, członek Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego. Uzyskał stopień naukowy dr. n. med. na podstawie rozprawy poświęconej diagnostyce alergii nosa.

Zapisz się na wizytę

lek.med. Katarzyna Jankiewicz /alergolog, internista, pulmonolog

lek. med. Katarzyna Jankiewicz

Alergolog, pulmonolog, internista. Jest lekarzem z dużym doświadczeniem w zakresie lecznictwa szpitalnego -m.in. w oddziale Chorób Płuc w Otwocku oraz Poradni Alergologicznej Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. Ma wieloletnią praktykę w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Oprócz leczenia alergii specjalizuje się w leczeniu chorób płuc i oskrzeli, przede wszystkim kaszlu, duszności, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a także chorób infekcyjnych układu oddechowego. Ma duże doświadczenie w odczulaniu alergii. Przyjmuje dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

Zapisz się na wizytę

dr n. med. Krzysztof Kłos /alergolog, internista/

dr. n. med. Krzysztof Kłos

Doktor nauk medycznych, internista, specjalista higieny i epidemiologii. Od początku kariery lekarskiej związany jest z alergologią. Wieloletni pracownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu astmy, pokrzywek oraz w odczulaniu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej terapii alergii za pomocą leków przeciwhistaminowych . Szkolił się w kraju i za granicą na licznych kursach i konferencjach.

Zapisz się na wizytę

lek. med. Małgorzata Michalczuk /pediatra/

lek. med. Małgorzata Michalczuk

Pediatra, alergolog. Już w trakcie specjalizacji z pediatrii uczestniczyła w pracach Zakładu Alergologii i Immunologii Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha, gdzie zdobyła doświadczenie i tytuł specjalisty alergologa. Wieloletni pracownik Oddziału Chorób Dziecięcych i Noworodkowych szpitala MSWiA w Warszawie. Zajmuje się głównie profilaktyką i leczeniem chorób dziecięcych a szczególnie astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry, alergii na pokarmy i prowadzeniem immunoterapii podskórnej jak i podjęzykowej. Autorka wielu prac z zakresu pediatrii i alergologii. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Zapisz się na wizytę

dr n. med. Oksana Wojas /alergolog, laryngolog/

 

Doktor nauk medycznych, alergolog i laryngolog. Wieloletni pracownik Klinki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zatrudniona w Zakładzie Alergologii i Immunologii Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie, a także w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. Specjalizuje się w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych, zatok przynosowych, alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej. Doświadczony immunoterapeuta alergii, członek krajowych i międzynarodowych towarzystw laryngologicznych i alergologicznych. Autor licznych publikacji i rozdziałów w książkach dotyczących alergii górnych dróg oddechowych.

Zapisz się na wizytę

lek. med. Jarosław Karwowski

 

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2010 r. pracuje w Instytucie Kardiologii przy ul. Spartańskiej. Jest w trakcie 5 roku specjalizacji z kardiologii, prowadzonej pod kierunkiem prof. Hanny Szwed – Kierownika Kliniki Choroby Wieńcowej. Doktor Karwowski samodzielnie wykonuje inwazyjne procedury kardiologiczne takie jak koronarografia i angioplastyka. Posiada duże doświadczenie w pracy z pacjentami ambulatoryjnymi w Poradni Przyklinicznej Instytutu Kardiologii. Jest współautorem badań klinicznych i publikacji naukowych z zakresu kardiologii.

Zapisz się na wizytę

dr n. med. Jadwiga Rychlicka /alergolog, pulmonolog, internista/

 

Alergolog, pulmonolog, internista. Jest lekarzem z dużym doświadczeniem w zakresie lecznictwa szpitalnego - m.in. w oddziale Chorób Płuc w Otwocku, Szpitalu MSWiA w Warszawie oraz Poradni Alergologicznej. Mam wieloletnią praktykę w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Oprócz leczenia alergii specjalizuje się w leczeniu chorób płuc i oskrzeli, przede wszystkim kaszlu, duszności, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a także chorób infekcyjnych układu oddechowego. Ma duże doświadczenie w odczulaniu alergii. Przyjmuje dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

Zapisz się na wizytę

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz